Tillskott av multivitaminmineral visar goda resultat

26 augusti, 2013

En nyligen publicerad dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie visar att tillskott av multivitaminmineraltillskott minskar de negativa effekterna vid mycket hård träning. Forskarna lät 240 manliga artillerister genomgå hård militär uthållighetsträning. Under en vecka fick en grupp tillskott av multivitaminmineral medan kontrollgruppen fick placebo. Forskarna tog blod- och urinprover på binjurehormoner, könshormoner och sköldkörtelhormoner. De undersökte även så kallade ytantigener som finns på immunförsvarets T-celler. Dessutom fick alla deltagare genomföra psykologiska tester.

Efter den hårda militära uthållighetsträning uppvisade gruppen som fick tillskott av multivitaminmineral signifikant förbättrade återhämtningseffekter gällande hypofys-binjureaxeln, hypofys-könskörtel-axeln, hypofys-sköldkörtelaxeln samt immunförsvarsåterhämtning. Gruppen som fick placebon hade försämrade sköldkörtelfunktion, binjurefunktion, testosteron och immunförsvarsfunktion. Läs hela pressmeddelandet här

 

Uppe till höger ser ni en av Allt om Löpnings alla playlists frånatt ha i lurarna! Du kan även ladda ner denna playlist direkt genom att klicka på Spotify-loggan här ovan.

Gilla:

Gilla Allt om Löpning på Facebook!