PUL

Detta är Allt om Löpnings villkorför behandling av personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen).

Alla personuppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till Allt om Löpning behandlas med modern informationsteknik. Syftet med detta är framför allt att vi ska kunna uppfylla de åtaganden som vi som utgivare har gentemot dig t ex genom att hålla oss uppdaterade gällande dina adressuppgifter.

Du samtycker därför också till att Allt om Löpning kan komma att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster, som kommer från Allt om Löpning eller någon av dess externa samarbetspartners.

Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Allt om Löpning har om dig, och hur dessa används. Detta ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter. För begäran om information, rättelse etc kan du vända dig till Allt om Löpning.

 

Gilla Allt om Löpning på Facebook!